Maijā siltumenerģijas tarifi samazināsies vairāk nekā 10 apdzīvotās vietās

1 year ago 895
ARTICLE AD BOX

"Sagaidāms, ka arī turpmākajos mēnešos daļai komersantu siltumenerģijas tarifi turpinās sarukt, īpaši tiem, kuriem noslēgti īstermiņa kurināmā piegādes līgumi vai līgumi par mainīgu kurināmā resursu cenu. Jāatzīmē, ka komersantu vidū šobrīd – pie esošajām zemajām resursu cenām – novērojam tendenci slēgt ilgtermiņa kurināmā resursu piegādes līgumus, nodrošinot  stabilas un drošas piegādes gaidāmajai apkures sezonai," skaidroja SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

SIA "Adven Latvia" siltumenerģijas tarifs

Ar š.g. 1. maiju Cēsīs siltumenerģijas tarifs būs par 41,9% zemāks, un tas būs 85,42 eiro/MWh. Beidzoties kurināmā resursu piegādes līgumu termiņam, SIA "Adven Latvia" organizēja publisko iepirkumu par jaunu šķeldas un dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu. Rezultātā komersants izvēlējies zemākās cenas piedāvājumus turpmākajām šķeldas un dabasgāzes piegādēm, būtiski samazinot siltumenerģijas tarifu lietotājiem.

AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifs

Daugavpilī ar š.g. 1. maiju siltumenerģijas tarifs būs par 39,8% zemāks, un tas būs 79,88 eiro/MWh. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 80,8%.

SIA "Adven Sigulda" siltumenerģijas tarifs

Siguldā no š.g. 1. maija siltumenerģijas tarifs būs par 26% zemāks, un tas būs 99,61eiro/MWh. Beidzoties dabasgāzes piegādes līguma termiņam, komersants veica publisko iepirkumu, kā rezultātā noslēdza jaunu dabasgāzes piegādes līgumu par būtiski zemāku dabasgāzes cenu.

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija siltumenerģijas tarifs Valmierā samazināsies par 24,1%, un būs 90,5 5eiro/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu kritumu. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 87,6%. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS "Valmieras enerģija" un AS "Valmieras piens". Abiem minētajiem siltumenerģijas ražotājiem SPRK apstiprinājusi būtiski zemākus siltumenerģijas ražošanas tarifus.

SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija līdz 30. jūnijam siltumenerģijas tarifs Jūrmalā būs 92,36eiro/MWh līdzšinējo 119,22 eiro/MWh vietā, savukārt no š.g. 1. jūlija – 91,50eiro/MWh. Beidzoties kurināmā piegādes līgumiem, komersants rīkoja publisko iepirkumu, noslēdzot jaunu dabasgāzes un šķeldas piegādes līgumu par būtiski zemāku cenu.

AS "Olaines ūdens un siltums" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 5. maija lietotājiem Olainē un Pārolaines ciemā tiks piemērots par 21,8% zemāks siltumenerģijas tarifs, un tas būs 86,46 eiro/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes, gan iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumam.

SIA "Aizkraukles siltums" siltumenerģijas tarifs

Ar š.g. 1. maiju Aizkrauklē siltumenerģijas tarifs būs par 20,1% zemāks, un tas būs 81,61 eiro/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes cenas samazinājumam, gan arī iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumam. Ņemot vērā tirgū esošās tendences, komersants pārskatījis abu iepirkto resursu piegāžu līgumus. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 87,5%.

SIA "Bauskas siltums" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija siltumenerģijas tarifs Bauskā samazināsies par 20,7%, un tas būs 88,06 eiro/MWh. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar šķeldas cenas pārskatīšanu un jauna dabasgāzes piegādes līguma slēgšanu.

SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifs

Salaspilī un Saulkalnē no š.g. 1. maija siltumenerģijas tarifs būs 71,81 eiro/MWh, kas samazinājies par 8,6%, salīdzinot ar spēkā esošo. Tarifs samazinājies, pateicoties zemākai dabasgāzes cenai. Līdz ar jauno tarifu spēkā stāšanos no š.g. 1. maija šī būs jau septītā reize, kad komersants šajā apkures sezonas laikā (kopš 2022. gada oktobra) mainījis siltumapgādes tarifu.

SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija lietotājiem Jēkabpilī tiks piemērots siltumenerģijas tarifs 108,38 eiro/MWh, kas ir par 4,5% zemāks nekā spēkā esošais. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas samazinājumam, kā arī ieņēmumu palielinājumam no pārdotās elektroenerģijas, kas ļauj samazināt uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas.

SIA "Gren Gulbene" siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija Gulbenē siltumenerģijas tarifs būs 88,60 eiro/MWh, kas salīdzinot ar esošo tarifu, samazinājies par 5,1%. Siltumenerģijas tarifa samazinājums saistīts ar zemāku šķeldas cenu, ko komersants pārskatījis brīdī, kad tirgū novērota šķeldas cenas lejupslīde. Visu siltumenerģijas apjomu komersants saražo, izmantojot šķeldu.

SIA "Gren Jelgava" siltumenerģijas tarifs

Ar š.g. 1. maiju Jelgavā siltumenerģijas tarifs būs 77,32 eiro/MWh līdzšinējo 87,73eiro/MWh vietā. Tarifa samazinājums ir saistīts gan ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu no SIA "Gren Latvia" koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu, gan dabasgāzes cenas samazinājumu, noslēdzot jaunu dabasgāzes piegādes līgumu publiskā iepirkuma rezultātā.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi komersanti iesnieguši laikā no š.g. 23. marta līdz 4. aprīlim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Read Entire Article