Meklēšanas forma

Neliels lietus 3 °C Lēns vējš, 4.6 m/s no D
Svētdiena, 2019. gada 15. DecembrisVārda dienu svin: Johanna, Hanna, Jana

Top pilsētas publisko ūdeņu izmantošanas plāns

Ilze Knusle, Kristīne Langenfelde
No šodienas sākas Jelgavas pilsētas pašvaldības izstrādātā tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» redakcijas publiskā apspriešana. 15. aprīlī notiks publiskās apspriešanas sanāksme, bet priekšlikumus var iesūtīt līdz 28. aprīlim.

Atklātas ūdens platības Jelgavā ir 272 hektāri jeb 4,5 procenti no pilsētas teritorijas, bet tematiskajā plānojumā aptvertie ūdeņi ir Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošie Lielupes, Svētes, Iecavas, Platones un Vircavas upju posmi. «Vērojot sabiedrības augošo interesi par ūdens objektu un to krastmalu izmantošanu atpūtai, sportam, zvejai un transportam, pašvaldībā tiek izstrādāts tematiskais plānojums, kas to regulēs,» skaidro Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Tematiskajā plānojumā ir veikta inventarizācija par to, kā publiskie ūdeņi tiek izmantoti un kādi objekti pie tiem atrodas, norādīts, kurās vietās ūdeņiem nav iespējams piekļūt, identificētas potenciālās apbūves teritoriju un applūstošo teritoriju konfliktteritorijas, piedāvāti priekšlikumi esošā funkcionālā zonējuma izvērtēšanai un iekļauti perspektīvie risinājumi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un to krastmalu efektīvākai izmantošanai.

Šobrīd plānojumā iestrādātas arī vairākas jaunas publisko ūdeņu teritorijas izmantošanas iespējas. Tā, piemēram, paredzēts, ka perspektīvā labiekārtotas peldvietas varētu izveidot pie Svētes 6. līnijā, arī pie Platones un Vircavas upes, savukārt Driksā pretī Uzvaras ielai 61 nākotnē varētu tapt peldvieta suņiem. Tāpat no kuģīšu īpašniekiem, kuri izmanto Jelgavas ūdeņus, saņemti priekšlikumi attīrīt pils kanālu, pilnveidot navigācijas zīmes upēs un peldlīdzekļu izmantošanas noteikumus.

Ar tematiskā plānojuma redakciju līdz 28. aprīlim var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā iela 11, 131. kabinetā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14, kā arī elektroniski mājaslapā www.jelgava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15. aprīlī pulksten 18 Jelgavas domes Konferenču zālē, savukārt rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 28. aprīlim pa pastu (pasta zīmogs), e-pastu dome@dome.jelgava.lv, portālā www.geolatvija.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Tematiskais plānojums ir izstrādāts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projekta Nr.1-08/43/2018 «Tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» izstrāde» gaitā.

Jāuzsver, ka pēc tam, kad tematisko plānojumu apstiprinās Jelgavas dome, tas tiks integrēts pašvaldības teritorijas plānojumā.

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS

Foto: «Jelgavas Vēstnesis»

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti