Meklēšanas forma

Skaidras debesis 22 °C Vēja vēsma, 1.3 m/s no R-ZR
Sestdiena, 2019. gada 20. JūlijsVārda dienu svin: Ritma, Ramona

NĪN nomaksas pēdējais termiņš – 15. novembris

Ilze Knusle
2018. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) pēdējā ceturkšņa nomaksas datums ir 15. novembris.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs norāda, ka šobrīd NĪN nomaksa ir veikta par 90 procentiem no šogad plānotā, kas naudas izteiksmē veido 3,3 miljonus eiro. Viņš aicina iedzīvotājus, kam Jelgavā pieder īpašums un kuri vēl nav samaksājuši NĪN, izdarīt to līdz 15. novembrim. Pretējā gadījumā saskaņā ar likumu «Par nodokļiem un nodevām» par nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, piedzen bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Turklāt nodokļa maksātājam jārēķinās, ka papildus NĪN un nokavējuma naudai būs jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas.

Nomaksāt NĪN iespējams SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām vai īpašuma adresi, vai arī kadastra numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot mājaslapu www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv – tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski tiek parādīta visa nepieciešamā informācija.

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt pašvaldības Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596.

«Jelgavas pašvaldība izsaka pateicību visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksājumus veic savlaicīgi un apzinīgi, tādējādi izpildot gan normatīvajos aktos īpašniekiem noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, veselības un izglītības pieejamība iedzīvotājiem, izpildi, jo nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa,» norāda I.Bušs.

Jāpiebilst, ka NĪN maksāšanas paziņojumi 2019. gadam nodokļa maksātājiem tiks izsūtīti tāpat kā katru gadu – līdz taksācijas gada 15. februārim.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Komentāri

Lietotāja WONDER_WHY attēls

Legāls rekets.
Lietotāja bamslis attēls

63005589, 63005491, 63005596. vai šie telefoni ir bezmaksas ?

Pievienot komentāru

Saistītie raksti