Meklēšanas forma

Spēcīgs lietus 15 °C Viegls vējš, 1.6 m/s no A
Trešdiena, 2019. gada 21. AugustsVārda dienu svin: Janīna, Linda

Atraitņa pabalsts Jelgavā piešķirts jau 30 pensionāriem

Ritma Gaidamoviča
Janvārī spēkā stājās grozījumi Pensiju likumā, paredzot, ka mirušā pensionāra laulātais gadu var saņemt atraitņa pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Jelgavas reģionālajā nodaļā janvārī šis pabalsts piešķirts 30 cilvēkiem. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde vērš pensionāru uzmanību uz to, ka arī atraitņa pabalsts tiek ņemts vērā, izvērtējot seniora ienākumus, lai pretendētu uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un saņemtu pašvaldības pabalstus.

VSAA Jelgavas reģionālās nodaļas vadītāja Dace Olte stāsta, ka līdz 31. janvārim atraitņa pabalstu nodaļā pieprasījuši un tas piešķirts 30 mirušo pensionāru laulātajiem. «Izvērtējot dažādas klientu situācijas, manuprāt, jaunais valsts pabalsts ir ļoti nozīmīgs atbalsts pensionāriem pēc lielā zaudējuma, lai viņi sakārtotu savu dzīvi, dzīvojot vieni,» atzīst D.Olte.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka no 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kuram arī ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālā valsts pensija, ir iespēja vienu gadu pēc laulātā nāves saņemt pusi – 50 procentus – no sava mirušā laulātā pensijas, ieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām.

D.Olte norāda, ka tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves, kas iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra, dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas. Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā jeb atraitņa pabalstu ir gadījumā, ja ievēroti vairāki nosacījumi: pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bija reģistrētā laulībā; mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensijas saņēmējs; pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās pensijas saņēmējs, turklāt uz atraitņa pabalstu var pretendēt tikai tad, ja pensijas saņēmējs nomiris pēc 2019. gada 1. janvāra. D.Olte piebilst, ka par iespēju saņemt šo pabalstu interesējušies arī pensionāri, kuri dzīvoja kopā, bet laulība nebija reģistrēta. «Šādā gadījumā tiesības uz pārdzīvojušā laulātā pabalstu nav,» uzsver D.Olte.

Lai saņemtu minēto pabalstu, pensionārs var vērsties VSAA nodaļā un aizpildīt iesniegumu vai arī pa pastu vai ar pilnvarotas personas starpniecību iesniegt iesniegumu brīvā formā. Tāpat pabalstam var pieteikties elektroniski, aizpildot e-iesniegumu portālā Latvija.lv. «Papildu dokumenti nav jāiesniedz, jo dati par miršanas faktu un laulības reģistrāciju VSAA ir pieejami elektroniski,» skaidro D.Olte, piebilstot, ka līdz šim praksē noticis tā: kad cilvēks ierodas kārtot apbedīšanas pabalstu sakarā ar pensionāra nāvi, VSAA darbinieks viņu arī informē par tiesībām saņemt jauno pabalstu.

D.Olte informē, ka no janvāra stājušās spēkā arī izmaiņas apbedīšanas pabalsta izmaksā. «Šobrīd apbedīšanas pabalsts ir divu mirušā pensionāra pensiju apmērā, ieskaitot piemaksu pie pensijas par stāžu līdz 1995. gada nogalei. Iepriekš pabalsta apmērā netika ieskaitīta piemaksa,» skaidro viņa, akcentējot, ka apbedīšanas pabalstu sakarā ar pensionāra nāvi var saņemt jebkura persona, kas uzņēmusies mirušā bēru rīkošanu, – tuvinieki, draugi, kaimiņi, bijusī darbavieta, juridiska persona, arī apbedīšanas firma.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde vērš pensionāru uzmanību uz to, ka atraitņa pabalsts ir papildu ienākumi. «Līdz šim seniori pēc laulātā nāves ir vērsušies Sociālo lietu pārvaldē ar pieprasījumu viņiem piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kas ļauj pretendēt uz ikmēneša pašvaldības dzīvokļa pabalstu un pabalstu medicīnisko pakalpojumu apmaksai. Lai piešķirtu šo statusu, tiek vērtēti arī personas ienākumi un materiālais stāvoklis – ienākumi uz personu nedrīkst pārsniegt 296 eiro mēnesī. Iespējams, saņemot atraitņa pabalstu, pensionāra ienākumu līmenis pārsniedz šo slieksni, līdz ar to viņš diemžēl nevar kvalificēties šī statusa saņemšanai un pretendēt uz pašvaldības atbalstu,» skaidro Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti