Meklēšanas forma

Daļēji apmācies 4 °C Lēns vējš, 5 m/s no R-DR
Trešdiena, 2019. gada 20. FebruārisVārda dienu svin: Vitauts, Smuidra, Smuidris

Ar pašvaldības atbalstu sakārto pagalmus

Anastasija Miteniece
Astoņu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji izmantojuši iespēju sakārtot savu pagalmu, iesaistoties pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā. «Šogad pašvaldības līdzfinansējumam pagalmu labiekārtošanai pieteiktas krietni vairāk māju nekā pērn – interese ir augusi, un jāsaka paldies iedzīvotājiem, kuri rūpējas par sava īpašuma un līdz ar to arī pilsētas sakopšanu. Patīkami, ka ir mājas, kas katru gadu pa etapiem realizē dažādus labiekārtošanas darbus, un aktīvi ir arī tuvējo māju iedzīvotāji, kuri, ņemot piemēru no kaimiņiem, izlemj sakopt savu pagalmu,» saka Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

J.Strods spriež, ka lielāka iedzīvotāju interese par pagalmu sakārtošanu, iespējams, saistīta ar janvārī veiktajiem grozījumiem saistošajos noteikumos «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai». Proti, šogad tika palielināts pašvaldības līdzfinansējums darbiem, kam nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte, – no 5000 eiro vienai mājai līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50 procenti no kopējām izmaksām, tāpat līdzfinansējums kļuva pieejams iebraucamo ceļu sakārtošanai. Jāuzsver, ka šiem darbiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 80 procentiem no izmaksām, ja brauktuvi izmanto piekļuvei citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kā vienīgo ceļu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgai atkritumu konteineru novietnei. Tāpat pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

Daudzdzīvokļu namu pārstāvji, kuri iesaistījušies pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā, norāda, ka sākotnēji nācies saskaņot virkni dokumentu un izjust laika trūkumu, lai izpildītu visus nosacījumus, tomēr ciešā sadarbībā ar pašvaldību un nama pārvaldnieku viss izdevies. Līdz augustam pašvaldībā iesniegti un apstiprināti desmit projekti. Šobrīd seši no tiem – Katoļu ielā 19, Lielajā ielā 8, Filozofu ielā 46, Māras ielā 8, Tērvetes ielā 88 un Vīgriežu ielā 39 – jau pabeigti vai tuvojas noslēgumam, bet divi projekti – Asteru ielā 17 un Atmodas ielā 86 – tiks realizēti līdz decembrim. Vienlaikus gan divu namu pārstāvji «Jelgavas Vēstnesim» atzīst: kaut arī projekts apstiprināts, plānotos darbus tomēr neveiks, jo šogad būvniecībā vērojams būtisks sadārdzinājums – tāmē norādītā un būvnieku prasītā cena atšķiras pat par vairākiem tūkstošiem eiro, un iedzīvotāji nav gatavi pārmaksāt.

Pašvaldības piešķirtais finansējums pagalmu labiekārtošanas programmai šogad ir 100 tūkstoši eiro, bet kopējais pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmērs apstiprinātajiem projektiem – 42 350,84 eiro.

 

Projekti, kas šogad realizēti

Pagraba vietā izveido stāvlaukumu

«1987. gadā mūsu mājā tika veikts kapitālais remonts un, izbūvējot centrālo apkures sistēmu, malkas šķūnīši, kas bija pie mājas, kļuva lieki – to vietā tika uzcelts pagrabs. Diemžēl nepareizi izbūvētas drenāžas dēļ jau vairākus gadus tas lietavās applūda, tādēļ sapratām, ka lietderīgāk būtu šo būvi nojaukt, tās vietā ierīkojot automašīnu stāvlaukumu,» stāsta biedrības «Katoļu 19» valdes priekšsēdētājs Juris Sokolovs. Viņš skaidro, ka 12 gadus veidots uzkrājums un 2016. gadā iedzīvotāji pirmoreiz lēma izmantot iespēju iesaistīties pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā. J.Sokolovs atzīst – pieredzes trūkuma dēļ nācās saskarties ar grūtībām organizatorisko jautājumu risināšanā un sarežģītiem saskaņošanas darbiem: «Bet šogad veiksmīgi tikām galā un beidzot izbūvējām stāvlaukumu. Kopējās izmaksas bija apmēram 10 tūkstoši eiro, no tiem 20 procenti jeb 2000 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.»

Viņš gan norāda, ka jauno stāvlaukumu izmanto ne vien Katoļu ielas 19. nama iedzīvotāji, bet arī citi. «Taču šobrīd jau norit saskaņošanas process, lai stāvlaukumā uzstādītu zīmes, kas paredz iebraukšanu tikai ar atļaujām,» tā biedrības valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka līdz ar to papildu izmaksas aptuveni 1000 eiro apmērā prasīs šo zīmju izgatavošana un izvietošana.

Rezumējot paveikto, viņš atzīst: lai gan ne bez sarežģījumiem, programma ir lieliska iespēja sakārtot savu īpašumu, uzlabojot arī pilsētas vidi. «Šobrīd darbi ir finiša taisnē un jau sākam gatavoties, lai nākamajos gados ar pašvaldības atbalstu varētu veiksmīgi īstenot vēl citas ieceres – sakārtot iekšpagalma daļu un izbūvēt piebraucamo ceļu.»

 

Sakārto piebraucamo ceļu

Tērvetes ielas 88 iedzīvotāji šogad pašvaldības līdzfinansētajā programmā iesniedza uzreiz divus projektus – kopā ar Vīgriežu ielas 39. namu viņi vēlējās noasfaltēt iebraucamo ceļu un piemājas teritorijā izbūvēt bērnu rotaļu laukumu. «Vēlme sakārtot pagalmu, kur daudzus gadus nekas nav darīts, bija jau sen, tomēr komunikācija ar iepriekšējo mājas pārvaldnieku bija sarežģīta. Šobrīd mūsu namu apsaimnieko Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde – komunikācija ir krietni vieglāka, un arī mūsu vēlme sakārtot pagalmu tika sadzirdēta. Mūsu mājā ir daudz ģimeņu, kurām ir automašīna un bērni, tādēļ šaubu par to, ka nepieciešams salabot iebraucamo ceļu un izbūvēt rotaļu laukumu, praktiski nebija,» stāsta Tērvetes ielas 88 iedzīvotāju kontaktpersona jeb mājas vecākā Jūlija Ogoļuka.

«Jāatzīst, ka mums paveicās arī ar līdzfinansējuma apmēru, jo šogad pagalmu labiekārtošanas programmā veikti grozījumi par pieejamo atbalstu mājām, kas sakārto kopīgu iebrauktuvi. Tieši šāda situācija mums ir ar Vīgriežu ielu 39. Kopējās darbu izmaksas bija 21 856,69 eiro, un mēs ieguvām maksimāli pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu – 80 procentus jeb 17 485,35 eiro,» stāsta mājas vecākā, papildinot, ka ceļa asfaltēšanas izmaksu daļu sedza arī piemājas veikals – uzņēmums noslēdza atsevišķu līgumu par iebrauktuves asfaltēšanu posmā, kur ik dienu iebrauc automašīnas, kas veikalam piegādā produktus.

«Šobrīd priecājamies par sakoptu pagalmu un ar nepacietību gaidām, kad mums tiks piegādātas un uzstādītas bērnu rotaļu laukuma iekārtas,» tā J.Ogoļuka. Jāpiebilst, ka šī projekta kopējās izmaksas bija nedaudz vairāk par četriem tūkstošiem eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – divi tūkstoši eiro.

 

Izbūvē lietusūdens novadīšanas sistēmu

Šogad iespēju atbrīvot pagalmu no peļķēm un glābt mājas pamatus, kur iekļūst notekūdeņi, izmantoja vairāki pilsētas nami. «Pirms vairāk nekā 10 gadiem mūsu māja tika renovēta un sakārtots arī pagalms, ieklājot bruģi. Tomēr pēc dažiem gadiem radās problēmas ar lietusūdens novadīšanu – spēcīga lietus laikā vietām sāka veidoties pamatīgas peļķes,» stāsta Filozofu ielas 46 iedzīvotāju kontaktpersona Irina Aļisova, papildinot, ka šovasar būvnieki demontēja bruģi, zemākajā vietā izbūvēja notekas un atkārtoti nobruģēja pagalma daļu. «Pēc ilgiem laikiem baudām pirmo rudeni bez peļķēm,» rezumē mājas vecākā. Kopējās darbu izmaksas bija vairāk nekā 5000 eiro, tostarp 2000 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Savukārt Lielajā ielā 8 ne vien izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, bet arī atjaunota vecā sadrupusī ietve. «Pērn Lielajā ielā pie mājas demontēja kiosku, kas jau ilgstoši netika izmantots, un šajā vietā palika veca sadrupusi ietve. Vērsos pašvaldībā ar lūgumu sakārtot šo ietves daļu, tomēr izrādījās, ka šī teritorija ir mūsu nama īpašums, tādēļ bruģēšana jāveic pašu spēkiem,» stāsta mājas vecākā Valentīna. Viņa atzīst, ka, iesaistoties pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā, dzīvokļu īpašnieki lēma paveikt uzreiz divus darbus – gan izbūvēt kanalizāciju, gan nobruģēt ietvi. «Ar rezultātu esam apmierināti, jo sakārtojām gan piemājas teritoriju, gan pilsētas centrālās ielas ietvi. Liels paldies pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» darbiniekiem, kuri šī procesa gaitā palīdzēja noformēt dokumentus un izskaidroja dažādas ar programmu saistītas nianses,» teic mājas vecākā. Lielajā ielā 8 paveikto darbu izmaksas bija vairāk nekā 2000 eiro, un pašvaldība sedza 50 procentus.

 

Projekti, kas šogad vēl tiks realizēti 

Labiekārtos bērnu laukumu un iežogos teritoriju

«Pagalmus ar pašvaldības atbalstu labiekārtojam jau vairākus gadus – 2016. gadā Asteru ielā 17 iežogojām teritoriju, bet 2017. – izbūvējām bērnu rotaļu laukumu. Šogad lēmām darbus turpināt – iedzīvotāji laukumā vēlējās nodrošināt bērniem drošu un no smiltīm un akmeņiem tīru segumu, tādēļ iesniedzām projektu, lai tur ieklātu gumijas plāksnes. Savukārt Atmodas ielā 86 šogad iežogosim teritoriju – pie mājas ir neliela zaļā zona, kur nākotnē arī varētu tapt bērnu spēļu vieta,» norāda SIA «Zemgales namu pārvaldnieks» vadītājs Gatis Ozols. Šie projekti ir apstiprināti, bet darbi tiks īstenoti līdz decembrim – G.Ozols spriež, ka būvniecības apjomi šomēnes jau sāk samazināties, līdz ar to būšot vieglāk atrast darba veicēju.

 

Projekti, kas šogad netiks realizēti

Būvniecības izmaksas aug; nav gatavi pārmaksāt

Lai gan bija apstiprināti vēl divu daudzdzīvokļu māju projekti par dažādiem labiekārtošanas darbiem, būvniecības sadārdzinājuma dēļ tie šogad tomēr netiks veikti.

Katoļu ielas 9 mājas vecākais Viktors Ziņģis skaidro, ka iedzīvotāju iecere bija izbūvēt lietusūdens novadīšanas sistēmu, pieslēgt to esošajiem lietusūdens kanalizācijas tīkliem un nobruģēt laukumu, tomēr no tāmes sastādīšanas brīža līdz vasaras sākumam būvdarbu cena augusi par vairākiem tūkstošiem eiro. «Sākotnējās izmaksas bija aptuveni 20 tūkstoši eiro, bet vasarā veicām divus iepirkumus, un abos gadījumos zemākā piedāvātā būvnieku cena bija 35 tūkstoši eiro,» stāsta V.Ziņģis, papildinot, ka mājai, kurā ir vien desmit dzīvokļi, šādas izmaksas ir pārāk augstas – iedzīvotājiem divu gadu garumā nāktos maksāt vismaz 100 eiro mēnesī. «Šobrīd esam nolēmuši, ka iesaistīsimies mājas siltināšanas programmā ar valsts atbalstu un tās gaitā sakārtosim arī pagalmu. Jāatzīst, ka arī tas nebūs lēti, tomēr pēc renovācijas varēsim ieekonomēt uz apkures rēķina un no šī ietaupījuma segt arī mēneša kredīta maksu,» tā mājas vecākais.

Savukārt Pulkveža Brieža ielas 14. nama pārvaldnieces dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības «Dakstiņi» pārstāvis Juris Valdovskis stāsta, ka iedzīvotāji šovasar vēlējās paplašināt brauktuvi un izbūvēt žogu atkritumu konteineriem. «Šobrīd atkritumu konteineri novietoti pie brauktuves, un mēs vēlējāmies sakārtot pagalmu un izvietot vairākus konteinerus, lai varētu šķirot atkritumus. Diemžēl, sākoties būvniecības sezonai, būvdarbu cena palielinājās par četriem tūkstošiem eiro, un iedzīvotāji nav gatavi pārmaksāt,» tā viņš.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»

Video: Māris Martinsons

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti