Meklēšanas forma

Lietus 13 °C Viegls vējš, 2.9 m/s no D-DR
Ceturdiena, 2019. gada 17. OktobrisVārda dienu svin: Gaits, Karīna, Gaitis

Jauns sociālais pabalsts adoptētājiem

www.jelgavasvestnesis.lv
No šodienas, 1. jūlija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāk jauna sociālā pabalsta piešķiršanu adoptētājiem. Jaunā pabalsta apmērs ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam. Proti, no bērna piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs ir 107,50 eiro mēnesī, bet no septiņu līdz līdz 18 gadu vecumam – 129 eiro mēnesī, informē VSAA pārstāve Eva Onzule.

Tiesības saņemt bērna adopcijas pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē – aprūpes institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē, un kura adoptētie bērni uz šāgada 1. jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Pabalstu nepiešķirs gadījumā, ja adoptēts otra laulātā bērns, kā arī adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

VSAA pabalstu piešķirs no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, ja tiesas spriedums stājies spēkā šāgada 1. jūlijā vai vēlāk. Bet, ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz šāgada gada 1. jūlijam, pabalstu piešķirs no 1. jūlija. Pabalstu par periodu no šāgada 1. jūlija VSAA izmaksās ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim. Piemēram, ja pabalsts būs piešķirts no 1. jūlija, tad par jūliju, augustu un septembri, proti, par visiem trim mēnešiem, pabalstu izmaksās līdz 1. oktobrim, kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.

Pabalstu VSAA izmaksās ik mēnesi no tā piešķiršanas dienas līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Šo pabalstu izmaksās vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

E.Onzule norāda: lai saņemtu pabalstu, VSAA jāiesniedz iesniegums, izmantojot veidlapu «Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai» vai brīvā formā. To var iesniegt klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļai: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002 vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pa e-pastu zemgale@vsaa.gov.lv.

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Gadījumā, ja VSAA rīcībā nebūs informācija par tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu, pabalsta pieprasītājam tas pašam jāuzrāda vai jāiesniedz apliecināta tā kopija.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru