Meklēšanas forma

Apmācies 15 °C Vēja vēsma, 1.5 m/s no ZR
Trešdiena, 2019. gada 21. AugustsVārda dienu svin: Janīna, Linda

Jauniešu iniciatīvu īstenošanai piešķirti 3500 eiro

Jana Bahmane
Jelgavas skolēnu vokāli instrumentālo grupu festivāls, labdarības akcija ar mērķi atbalstīt dzīvnieku patversmi, fotomākslas apmācības un izstāde, bungu spēles piederumu iegāde, sportiskas aktivitātes jauniešiem Uzvaras parkā, Pasta salā un palienes pļavās, praktiskas apmācības cīņai ar mobingu – tā ir daļa no jauniešu iniciatīvu konkursā «Jaunieši var» atbalstītajiem projektiem, kuru īstenošanai pašvaldība piešķīrusi līdz 350 eiro lielu finansējumu katram.

«Kopumā izskatījām 15 projektu pieteikumus, un pašvaldība finansiāli atbalstīja 11. Kopējā summa, kas tiks novirzīta Jelgavas jauniešu projektu atbalstam, ir 3500 eiro.Šogad Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija aizvadīja ilgas diskusijas par to, kurus projektus atbalstīt, jo iesniegtās idejas bija daudzveidīgas un interesantas. Dažu atbalstīto projektu autori tika lūgti precizēt tāmes, detalizētāk uzrādot tēriņus, bet viens no projektiem atbalstīts daļēji,» norāda Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere.

Jauniešu iniciatīvu konkursa «Jaunieši var», ko pašvaldība organizē jau ceturto gadu, mērķis ir finansiāli atbalstīt iniciatīvas, kas veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmējot viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašizaugsmi. Projektus bija aicināti iesniegt jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un maksimālā atbalstāmā summa vienam projektam bija 350 eiro. «Tā kā vairāki projektu pieteicēji nepieprasīja maksimālo vienam projektam pieejamo summu, mums bija iespēja atbalstīt nevis desmit, bet 11 projektus, bet viens atbalstīts, piešķirot daļu no pieprasītās summas,» tā L.Vovere. Kopējā projektu realizēšanai pieprasītā summa bija 4925,10 eiro, bet konkursā pieejamais finansējums – 3500 eiro. Atbalstītie projekti jauniešiem jāīsteno laikaposmā no šā gada maija līdz 30. oktobrim.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv iepazīstina ar dažām jauniešu idejām, kas mūsu pilsētā tiks īstenotas tuvākajā pusgadā.

 

Projekts «Fotomākslas noslēpumi»
Piešķirtais finansējums: 337,10 eiro

«Fotografēšanas mākslu pašmācības ceļā apgūstu jau aptuveni trīs četrus gadus, un visvairāk man patīk iemūžināt cilvēkus un dažādus notikumus. Arī savu zinātniski pētniecisko darbu veltīju fotomākslas tēmai – pētīju, kā gadu gaitā mainījusies cilvēku attieksme pret fotogrāfiju, izvērtējot trīs paaudžu – no vecvecākiem līdz saviem vienaudžiem – viedokļus. Redzot manu interesi par fotogrāfiju, skolotāja ieteica piedalīties konkursā «Jaunieši var» un pretendēt uz finansējumu Jelgavas skolēnu fotoizstādes organizēšanai,» stāsta 5. vidusskolas 10. klases skolniece un skolēnu padomes priekšsēdētāja Jana Dobrjanska. Viņas izstrādātā projekta «Fotomākslas noslēpumi» mērķis ir caur praktisku darbošanos jauniešiem atklāt fotomākslas nozīmi mūsdienās un projekta noslēgumā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā izveidot Jelgavas skolēnu fotodarbu izstādi «Mirklis».

«Februārī sadarbībā ar Jelgavas muzeju jau organizēju 5. vidusskolas audzēkņu fotoizstādi. Muzejs labprāt sadarbojas un atbalsta jauniešus, tādēļ arī šī projekta gaitā vēlos izstādi organizēt tieši tur,» atklāj J.Dobrjanska. Projekta mērķauditorija ir Jelgavas jaunieši 13–19 gadu vecumā, un pirmā projekta aktivitāte, ko 5. vidusskolā paredzēts īstenot septembrī, ir meistarklase «Kompozīcijas noslēpumi». «Meistarklasi vadīs profesionāli fotomākslinieki, un tās dalībniekiem būs iespēja apgūt fotografēšanas pamatus un kompozīcijas veidošanas principus,» stāsta 5. vidusskolas skolniece. Tāpat septembrī paredzēts plenērs «Ķer mirkli», kas projekta dalībniekiem sniegs iespēju teorētiski apgūtās zināšanas pielietot praksē, kā arī saņemt praktiskus padomus no speciālistiem. «Projektam varēs pieteikties ikviens interesents 13–19 gadu vecumā, kas vēlas apmeklēt meistarklasi un plenēru, bet pēc plenēra katru jaunieti aicināsim iesūtīt trīs uzņemtās fotogrāfijas, ko izvērtēs profesionāli fotogrāfi, nosakot, kuru darbu autorus aicināt piedalīties fotogrāfiju izstādē «Mirklis» Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,» papildina projekta «Fotomākslas noslēpumi» autore, norādot, ka izstādes atklāšana paredzēta oktobrī. Piešķirtais finansējums tiks novirzīts fotodarbu sagatavošanai eksponēšanai, fotomākslinieka darbnīcu organizēšanai un projekta dalībnieku apbalvošanai.

J.Dobrjanska atklāj, ka projektu īstenos kopā ar draugu 5. vidusskolas 10. klases skolnieku Artjomu Dovgalu un informāciju par iespēju pieteikties projektam plāno izsludināt maija beigās, gan informējot jauniešus interneta vidē, gan arī izsūtot informāciju pilsētas skolām un aicinot pedagogus ar šo iespēju iepazīstināt skolēnus.

 

Projekts «Pārlielupe fest»
Piešķirtais finansējums: 350 eiro

«Aicināt uz skolas ballēm citu izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešus ir ilggadēja mūsu skolas tradīcija. Mūsuprāt, tā ir lieliska iespēja tuvāk iepazīt citu skolu audzēkņus, tādēļ, turpinot attīstīt šo tradīciju, esam izstrādājuši projektu Jelgavas skolēnu vokāli instrumentālo grupu festivāla īstenošanai – festivāls vienlaikus būs arī balle ar dzīvo mūziku, ko bez maksas varēs apmeklēt arī citu Jelgavas skolu audzēkņi,» stāsta Jelgavas 4. vidusskolas 11. klases skolniece skolēnu pašpārvaldes vadītāja Elīna Samuļone.
Viņa norāda, ka 4. vidusskolā darbojas trīs vokāli instrumentālie ansambļi – «Varbūt rīt», «Starp mums» un «Labuvakariņ» –, tāpat jaunieši apzinājuši, ka ansambļi izveidoti arī Mūzikas vidusskolā, Valsts ģimnāzijā un Spīdolas Valsts ģimnāzijā. «Plānojam uzrunāt mums jau zināmos ansambļus, kā arī apzināt citas pilsētas izglītības iestādes, noskaidrojot, vai arī tajās darbojas vokāli instrumentālie ansambļi, kas vēlētos piedalīties mūsu festivālā. Ansambļus aicināsim sagatavot izvēles programmu, iekļaujoties noteiktā laikā, taču, tā kā festivāla mērķis ir veicināt sadraudzību un sadarbību, uzstāšanās netiks vērtēta – tā būs iespēja parādīt sevi un muzicēt citiem jauniešiem,» skaidro E.Samuļone.

Viņa norāda, ka pasākumu plānots organizēt skolas pagalmā, kur jau notikušas divas zaļumballes, un papildus muzikālajai festivāla daļai paredzēts ierīkot zonu izziņai – vietu, kur 9.–12. klašu skolēni varēs uzzināt vairāk par brīvā laika pavadīšanas un darba iespējām vasarā. «Mūsu skolas pagalms ir gana plašs, tādēļ paredzam, ka tajā pietiks vietas visiem interesentiem. Sākumā festivālu bijām iecerējuši organizēt maija beigās, bet, lai tas nesakrīt ar citiem skolās notiekošajiem pasākumiem, rīkosim to jūnija sākumā,» rezumē 4. vidusskolas skolniece. Par piešķirto finansējumu jaunieši iegādāsies pārsteiguma balvas festivāla dalībniekiem un dekorācijas.

Projekta, ko īsteno 4. vidusskolas skolēnu dome, mērķis ir saliedēt Jelgavas skolu jauniešus, popularizēt muzikālās grupas, veicināt skolēnu brīvprātīgo iesaisti pilsētas norisēs un informēt par darba brīvā laika pavadīšanas iespējām pilsētā.

 

Projekts «Latviskuma izzināšana»
Piešķirtais finansējums: 241,90 eiro

«Latviešu valodā runājam tikai latviešu valodas stundās, bet pārējā laikā skolā, pulciņos un mājās sazināmies krieviski. Ir grūti apgūt valodu, ikdienā to nelietojot, tādēļ izmantojam iespēju skolā apmeklēt latviešu sarunvalodas klubiņu «Vienkārši runājam», kur nepiespiestā gaisotnē pilnveidojam savas latviešu valodas zināšanas, runājam par dažādām aktuālām tēmām, pildām uzdevumus, mācāmies daudz jaunu vārdu. Daži skolēni klubiņu apmeklē, lai labāk sagatavotos latviešu valodas eksāmena runas daļai,» atklāj Jelgavas 6. vidusskolas sarunvalodas klubiņa dalībnieki, papildinot: tā kā pēc dažiem gadiem viss mācību process noritēs vienīgi latviešu valodā, ir svarīgi jau šobrīd domāt par valodas lietojuma uzlabošanu.
Šādas tikšanās, ko organizē Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciālisti, kopš gada sākuma notiek arī Jelgavas 2. pamatskolā un 5. vidusskolā, kā arī Pārlielupes bibliotēkā, tādēļ 6. vidusskolas jauniešiem radās ideja visiem klubiņa dalībniekiem sarīkot kopīgu pasākumu ar mērķi ne vien praktizēt saziņu latviešu valodā, bet arī iepazīt latviešu tradīcijas un sadraudzēties ar pārējiem klubiņa biedriem. «Mācību gada noslēgumā vēlamies organizēt braucienu uz lauku sētu «Caunītes», lai gan uzzinātu vairāk par latviešu tradīcijām, gan tuvāk iepazītos, jo daudzi 2. pamatskolas skolēni turpmāk mācīsies mūsu un 5. vidusskolā,» norāda projekta idejas autori.

Jaunieši pasākumu plāno aizvadīt, noslēdzoties mācību gadam, jūnija sākumā, organizējot ekskursiju un meistarklasi, kā arī kopīgu pikniku lauku sētā «Caunītes» Cenu pagastā, kur godā tiek turētas latviskās tradīcijas. Šī vieta par brauciena galamērķi izvēlēta, jo «Caunīšu» viesi var izbaudīt latvisku vidi, darboties atbilstoši gadskārtas ritmam un norisēm dabā.

 

Projekts «Mobingam nē»
Piešķirtais finansējums: 350 eiro

Projektu «Mobingam nē», kura mērķis ir veicināt jauniešu saliedētību un līdzdalību, informējot par mobingu skolā un tā sekām, īsteno Jelgavas un Rūjienas jaunieši. «Mēs ar projekta dalībnieci Annu Klaudiju Krieviņu darbojamies bērnu un jauniešu centra «Junda» Jauniešu klubā, kas mums sniedza iespēju doties uz pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākumu Rūjienā un iepazīties ar jauniešiem no Rūjienas un Valmieras. Mums patīk iepazīt jaunus cilvēkus, dalīties viedokļos un domās, tādēļ, turpinot sadarbību, radās ideja realizēt projektu «Mobingam nē», pretendējot uz pašvaldības finansējumu,» stāsta Jelgavas tehnikuma 2. kursa audzēknis Raivis Kaļiņins. Viņš projektu īsteno kopā ar A.Klaudiju Krieviņu no Rīgas 1. tālmācības vidusskolas un Valmieras tehnikuma 2. kursa audzēkni Aleksandru Rusaku, kurš ir šī projekta iniciators.

Projekta gaitā jaunieši plāno organizēt vienas dienas apmācības Jelgavas, Valmieras un Rūjienas jauniešiem ar mērķi uzzināt vairāk par mobingu, boulingu un veidiem, kā ar to cīnīties. «Pasākums notiks 1. jūnijā, un tā ieskaņā esam plānojuši Jelgavas ielās izspēlēt ar mobingu un boulingu saistītus skečus, kuru laikā jaunieši publiski cits citu apvainos, lai redzētu, kā un vai uz to reaģē apkārtējie. Savukārt pasākuma otrā daļa būs veltīta pieredzētā izvērtēšanai, lai saprastu, kā jaunieši tobrīd jutās, un analizētu, kāda rīcība būtu vispareizākā. Pasākumā aicināsim piedalīties speciālistus,» stāsta A.Rusaks. Jaunietis atklāj, ka aktivitātē plānots iesaistīt jauniešus, kas darbojas jauniešu organizācijās, jo projekta mērķis ir informēt par šo problēmu skolēnus, kuri tālāk iegūtās zināšanas varētu nodot citiem vienaudžiem, tādējādi aptverot plašāku mērķauditoriju. Pasākuma otrā daļa plānota nometnes vietā «Lediņi». Iegūto finansējumu jaunieši novirzīs mācību materiālu sagatavošanai, apmācību vadītāja algošanai un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Projekta īstenotāju motivācija rīkot apmācības radusies, jo aizvien biežāk jaunieši saskaras ar vienaudžu apcelšanu un pazemošanu. Pieredzes apmaiņas braucienu laikā idejas autori saprata, ka vēlas rīkoties, lai palīdzētu vienaudžiem mainīt attieksmi citam pret citu.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti