Meklēšanas forma

Apmācies 1 °C Mērens vējš, 6.8 m/s no ZR
Trešdiena, 2019. gada 20. FebruārisVārda dienu svin: Vitauts, Smuidra, Smuidris

Pieaugušo izglītība ir spēks – ZRKAC atklāj jauno sezonu!

Jana Bahmane
«Pieaugušo izglītības popularitāte aug aizvien straujāk. Iestādē vai uzņēmumā, kur vadība mērķtiecīgi plāno savu profesionālo tālākizglītību un personības attīstību, arī darbinieki ir ieinteresēti sevis pilnveidē. Ģimenēs, kur vecāki aktīvi apmeklē kursus un seminārus, bērniem tiek veidota izpratne par mūžizglītības kultūru,» secina Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna.

ZRKAC centrālais uzdevums ir pilsētas un reģiona iedzīvotājus aktīvi iesaistīt mūžizglītības procesā, nodrošinot ilgtspējīgu un visaptverošu izglītības piedāvājumu. Šo mācību gadu ZRKAC uzsāk ar 351 kursu programmu, un ar jaunās mācību sezonas piedāvājumu Metāla svētku laikā varēs iepazīties jau šo sestdien, 8. septembrī, no pulksten 10 līdz 15 Pasta salā.

S.Vīksna papildina, ka šajā sezonā ZRKAC galvenokārt fokusēsies uz neformālo pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu, jo mūsdienās cilvēki zināšanas vēlas iegūt ātri un atbilstoši individuālajām vajadzībām, un tieši neformālās izglītības programmas ir tas mācību veids, kas sniedz izvēles brīvību un iespēju modelēt savu pašizaugsmi.

«Priecē arī tas, ka darba devēji arvien vairāk savus darbiniekus piesaka neformālās izglītības programmām ar mērķi paplašināt viņu redzesloku un iegūt papildu kompetences. Viena no pēdējām Labklājības ministrijas veiktajām aptaujām liecina, ka darba devējam pašlaik ir svarīga ne vien darbinieka profesionālā izglītība, bet arī valodu zināšanas, organizatoriskās un komunikācijas prasmes, kā arī drošumspēja, finanšu pratība, autovadītāja prasmes un zināšanas, kā rūpēties par savu veselību,» tā S.Vīksna. «Jaunajā mācību gadā novēlu katram jelgavniekam izbaudīt izziņas prieku, mācīties un iedrošināt citus!»

 

Atslēgvārds uzņēmēju atbalstā – sadarbība

Uzņēmējdarbības kompetenci šajā mācību sezonā varēs papildināt 72 mācību programmās. «Esam izstrādājuši vairākas jaunas kursu programmas, pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem. Šosezon ZRKAC varēs apgūt programmas «Vadības grāmatvedība. Pilnā pašizmaksa un tās kalkulācija» un «Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem». Lai informētu par jaunāko darba tiesībās, izveidota programma «Darba tiesību aktualitātes», bet par ģimenes tiesībām varēs uzzināt izglītības programmā «Mantojums – problēmas un risinājumi». Tāpat būs pieejamas programmas «Sociālpsiholoģiskās likumsakarības darba vidē, darba kolektīvā», «Vadības psiholoģijas praktiskie akcenti. Kļūdas un iespējas», kā arī piedāvāsim apgūt angļu valodu loģistikas jomā strādājošajiem programmā «Biznesa komunikācija angļu valodā loģistikas jomā»,» stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Arī jaunajā mācību gadā ZRKAC turpinās sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, katra mēneša pirmajā otrdienā organizējot izglītojošus seminārus, bet tiem, kas jaunu produktu radīšanu saista ar elektroniku, būs iespēja apmeklēt LittleBits prototipēšanas darbnīcu, kas sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatoru notiks mēneša pēdējā trešdienā. Tāpat uzņēmēji aicināti izmantot iespēju apmeklēt individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā arī par tiešsaistes tirdzniecības platformas «Etsy» efektīvu pielietošanu savas produkcijas pārdošanā. «Domājot par amatniecības un mājražošanas attīstību, decembrī šīs nozares pārstāvjus tradicionāli pulcēsim Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbiržā,» papildina L.Miķelsone.

 

Individuāla nženiertehnisko speciālistu apmācība

«Pēdējo piecu gadu tendences liecina, ka metālapstrādes nozares speciālisti savu profesionālo prasmju pilnveidei izvēlas individuālu apmācības formu, tas raksturīgs arī citām Eiropas valstīm, tādēļ jaunajā mācību sezonā plānojam plašu individuālo kursu piedāvājumu inženiertehniskajiem speciālistiem,» skaidro ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons. Mācību programmās varēs apgūt, piemēram, kā pareizi izvēlēties CNC iekārtu griezējinstrumentus un nepieciešamos režīmus, izzināt metālapstrādes mērinstrumentu lietošanas principus. «Viens no īpaši sarežģītiem mācību kursiem ir materiālmācība, bet darba vidē bez šīm zināšanām neiztikt, tādēļ mēs piedāvājam šo kursu apgūt no tā zināšanu līmeņa, kāds ir konkrētajam interesentam. Tāpat šajā mācību gadā plānotas būtiskas izmaiņas CNC un metināšanas mācību programmās, kas saistītas ar «Industry 4.0» – šobrīd mūsdienīgākās metodes, kā vadīt metālapstrādes uzņēmuma būtiskākos procesus, – apgūšanu. Turpinot sadarbību ar Jelgavas Amatu vidusskolu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta gaitā ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā līdz šīs mācību sezonas noslēgumam plānots ierīkot mācību ražošanas līniju, ko izglītošanās procesā varēs izmantot metālapstrādes nozares audzēkņi. Tāpat projektā paredzēts digitalizēt metināšanas procesu, iegādāties lokšņapstrādes iekārtu, kā arī metināšanas un griešanas robotu.

 

E-kursi un informācijas tehnoloģiju kompetenču pilnveidošana

«Šajā mācību gadā esam paplašinājuši iespēju mācīties attālināti. Viens no šādiem e-kursiem, kas sniedz atbalstu darbā ar jauniešiem, izstrādāts «Erasmus+» projekta gaitā, un tā izveidē piedalījās arī ZRKAC speciālisti. Kurss apkopo četras tēmas: jauniešu sasniegšana; sadarbība ar ieinteresētajām pusēm; politikas ietekme un digitālo rīku izmantošana,» stāsta ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča. Tāpat e-vidē varēs apgūt tādas uzņēmējiem aktuālas mācību programmas kā «Personāla lietvedība» un «Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā».

ZRKAC nodrošinās arī apmācības pedagogiem informācijas tehnoloģiju jomā. «Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura kontekstā būtiska ir pedagogu prasme mācību procesā jēgpilni izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, veicinot skolēnu digitālo pratību, tādēļ pedagogiem e-kursu piedāvājums mācībām attālināti paplašinās apmācību iespējas šajā jomā. Bet, ņemot vērā to, ka dažkārt pašiem pedagogiem ir grūti noteikt savu prasmju līmeni, izglītības iestādēm ieteiksim konkrētus rīkus pedagogu zināšanu un prasmju pārbaudei, lai katrs pedagogs varētu izvēlēties sev aktuālo apmācību tēmu un formu,» skaidro A.Škinča. Tāpat izstrādāts e-kurss, kura gaitā varēs uzzināt, kā lielu informācijas apjomu noformēt viegli uztveramā veidā. «Viens no informācijas noformēšanas veidiem lakoniskā un vizuāli pievilcīgā veidā ir infografiku veidošana – par šo tēmu esam izveidojuši kursu, kas būs lietderīgs gan pedagogiem, gan arī citiem interesentiem,» norāda A.Škinča.

Jāpiebilst, ka ar mērķi nodrošināt ātrāku un ērtāku informācijas par ZRKAC piedāvātajiem kursiem pieejamību uzlabota ZRKAC mājaslapas sadaļa «Kursi».

 

Jaunas metodes darbā ar pedagogiem

«Prioritāte pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanā ir atbalsts kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanai pirmsskolā un skolā. Mūsu mērķis ir veicināt mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošanos, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi. Tas ir darbs ar izglītības iestādēm un pedagogiem. Respektējot katras iestādes un pedagoga vajadzības, organizēsim gan kolektīvas, gan individuālas apmācības, bet izglītības iestāžu vadības komandai sniegsim atbalstu metodiskā darba vadīšanā,» skaidro ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska. Viņa norāda, ka izmantotās darba formas būs kompetenču sesijas, kopīga mācību stundu veidošana, kursi un semināri, Inovāciju diena, kurā tiks aktualizētas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, kā arī citas darba formas. «Tāpat veicināsim labās prakses piemēru popularizēšanu, organizējot atklātās stundas, meistarklases un pedagogu līdzdalību konkursā «Laiks iespējām». Esam arī mācību programmas «FasTracKids Fundamentals» metodiskais centrs – ZRKAC pieredze trīs gadu gaitā ir novērtēta un atzīta arī citos centros Latvijā,» tā S.Šabanska.

 

Izglītības iespējas visai ģimenei

Tālākizglītības kursi jaunajā sezonā būs orientēti uz svešvalodu apguvi, atbalstu vecākiem, veselīga dzīvesveida programmām un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. «Ņemot vērā klientu vēlmi pastiprināti apgūt sarunvalodas prasmi, piedāvāsim kursus «Angļu valoda ikdienas saziņai», «Angļu valoda ceļojumiem» un «Vācu valoda ceļojumiem». Bet angļu valodas prasmju uzturēšanai būs iespēja piedalīties Angļu valodas debašu klubā,» stāsta ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga. Tāpat angļu valodu varēs mācīties tiešsaistes nodarbībās. Dažādu nozaru speciālistiem ZRKAC piedāvā apgūt profesionālo leksiku angļu un vācu valodā, bet tiem, kuri vēlas iemācīties jaunu svešvalodu, ir iespēja apmeklēt lietuviešu, krievu, franču, norvēģu un spāņu valodas kursus. Jaunas angļu valodas apguves programmas ZRKAC sagatavojis arī pusaudžiem un jauniešiem – tās ļaus uzlabot valodas prasmes atbilstoši katra vēlmēm un vajadzībām.

Savukārt vecākus ZRKAC aicina uz Gudro vecāku skolu – 14 semināriem, kuru gaitā ģimenes psihoterapeiti un bērnu attīstības speciālisti izglītos par aktuālo dažādos bērna attīstības vecumposmos. «Bet seniorus gaidīsim Nesteidzīgās dzīves skolā, kur varēs mācīties dzīvot lēni, izbaudot dzīves krāsainību un sev tīkamas nodarbes,» stāsta A.Vanaga. Ne­steidzīgās dzīves skolā darbosies trīs studijas – valodu, digitālā un vaļasprieka. Katra kursa garums būs 32 mācību stundas. «Valodu studijā būs pieejami angļu, vācu un latviešu valodas kursi, digitālā studija būs piemērota gan iesācējiem, gan arī datorfaniem, savukārt vaļasprieka studijā varēs apmeklēt fotografēšanas, gleznošanas, mājas interjera, pašizziņas un citas darbnīcas,» papildina A.Vanaga.

Jāpiebilst, ka septembrī durvis vērs ZRKAC Veselības laboratorija, kas ģimenēm sniegs iespēju bez maksas izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu. «Šeit zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un ikdienas ieradumiem bērni apgūs caur spēlēm, atraktīviem uzdevumiem un praktiskiem vingrinājumiem. Ģimenēm būs pieejamas mulāžas, manekeni, puzles un videomateriāli. Kā pirmos uz veselības laboratoriju aicināsim piecus un sešus gadus vecus bērnus, kurus nodarbībām no oktobra vecāki jau var sākt pieteikt,» skaidro ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja.

Projekta «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā vecākiem no septembra līdz decembrim būs iespēja apmeklēt bezmaksas kursus par bērnu audzināšanu un emocionālo veselību. Arī senioriem tiek piedāvāti kursi par garīgo un emocionālo veselību.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru