Meklēšanas forma

Spēcīgs lietus 15 °C Viegls vējš, 1.6 m/s no A
Trešdiena, 2019. gada 21. AugustsVārda dienu svin: Janīna, Linda

LLU 155 gados absolvējuši 58 534 studenti

Ritma Gaidamoviča
«Viens no galvenajiem darba rādītājiem universitātē ir absolventu skaits – tas pierāda, ka mūsu darbs ir nepieciešams. 155 gadu laikā mūsu universitāti ir absolvējuši 58 534 studenti, pirmais no tiem Lauksaimniecības nodaļu absolvēja 1865. gada jūnijā,» šodien Jelgavas pilī notikušajā svinīgajā Konventa sēdē, kas veltīta LLU un lauksaimniecības augstākās izglītības 155 gadu jubilejai, atzina LLU rektore Irina Pilvere.

LLU pirmsākumi meklējami 1863.gadā, kad toreizējā Rīgas Polittehnikumā tiek izveidota Lauksaimniecības nodaļa. 1939. gada 1. jūlijā Jelgavā atklāja pirmo augstskolu ārpus Rīgas, kas tika veidota tieši uz Lauksaimniecības nodaļas bāzes, tāpēc šīs nodaļas izveide tiek uzskatīta arī par tagadējās LLU dibināšanu. Šodien svinīgajā Konventa sēdē, kas veltīta augstskolas 155. jubilejai, pulcējās mācībspēki, studenti, kā arī kolēģi no sadarbības augstskolām ārzemēs un citi viesi.

LLU rektore I.Pilvere uzsvēra, ka LLU, kas ir ceturtā lielākā universitāte Latvijā, kurā šobrīd studē ap 4000 studentu, tajā strādā ap 900 darbinieku, no kuriem 233 ir akadēmiskais personāls, bet 272 – zinātnieki. Universitāte īsteno 60 studiju programmas 14 studiju virzienos. Jāpiebilst, ka vislielākais studentu skaits šobrīd ir Vides un būvzinātņu, Tehniskajā un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. «Šodien esam izstrādājuši savu stratēģiju, un mūsu vīzija ir kļūt daudz atpazīstamākiem Baltijas jūras reģionā,» atzina rektore, uzsverot, ka ikdienas darbā liela nozīme ir sadarbības partneriem. «Paldies uzņēmējiem, politikas veidotājiem, pilsētas vadībai, kolēģiem no citām augstskolām, kuri palīdzējuši mums attīstīties un augt. Ceru, ka arī turpmāk strādāsim kopā,» tā rektore.

Universitāti svētkos sveica arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis, kurš uzstājās ar priekšlasījumu «Izglītības attīstība Latvijā no mājsaimniecības līdz universitātei». LZA vārdā viņš LLU rektorei I.Pilverei pasniedza īpašu gleznu. «Kas tā būtu par pili, ja tajā nav mākslas? Pils šobrīd no ārpuses top ļoti skaista, taču ir vajadzīgs arī iekšpusē izvietot vēl kādu liecību, kas parāda, kas šeit ir bijis, kā izskatījies pirms daudziem gadiem. Tāpēc dāvinām 19. gadsimta grafisko attēlu no franču kolekcijas,» norādīja O.Spārītis.

«Izglītība ir pamatu pamats gan izaugsmei, gan labklājībai, gan konkurētspējas nodrošināšanai. Pilsēta ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību ar LLU, jo kopīgiem spēkiem ir paveikts daudz gan zinātniskajā jomā, gan arī uzņēmējdarbības attīstībā. Jau otro gadu LLU galvenā mītne – Jelgavas pils – ir kļuvusi arī par Jelgavas Valsts ģimnāzijas mājām, un esmu pārliecināts, ka daļa ģimnāzijas absolventu savu tālāko dzīves ceļu saistīs tieši ar šo augstskolu,» sveicot augstskolu nozīmīgajā jubilejā, uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Svētku reizē LLU diviem ārzemju profesoriem pasniedza Goda doktora diplomu un sveica savus lepnumus – divus jaunos profesorus un 13 doktora grāda ieguvējus, kas savus promocijas darbus aizstāvējuši no pagājušā gada nogales līdz šīm brīdim. Bet Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) un finanšu institūcija «Altum» pasniedza balvas diviem maģistrantiem par veiksmīgi izstrādātiem pētījumiem.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības, LLMZA un LLU šogad aprīlī noslēgto sadarbības līgumu, veicinot un atbalstot LLU studējošo iesaistīšanos zinātniskos pētījumos un zinātniskajās izstrādnēs, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā, specbalvu maģistrantiem pasniedza arī Jelgavas dome. Šo balvu Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne pasniedza Jovitai Pileckai par izstrādāto maģistra darbu «Ķīmisko elementu ilglaicīgā un īslaicīgā piesārņojuma izplatība Jelgavas pilsētā» Vides un būvzinātņu fakultātē un Jutai Šķiporei par darbu «Viedā pilsētu attīstība Latvijā» Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē.

Foto: Ivars Veiliņš/ «Jelgavas Vēstnesis»

Galerija

Viedokļi

Pievienot komentāru