Meklēšanas forma

Lietus 27 °C ZA vējš 3.6 m/s
Pirmdiena, 2018. gada 16. JūlijsVārda dienu svin: Hermīne, Estere

Pašvaldība atbalstīs daudzdzīvokļu māju siltināšanu

Ilze Knusle-Jankevica
Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu, šodien Jelgavas domes sēdē apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās». Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Līdzfinansējumu paredzēts piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai; būvprojekta vai apliecinājuma kartes, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējuma apmērs – līdz 50 procentiem no kopējām šo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienai daudzdzīvokļu mājai. «Nereti daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji neuzsāk ēkas siltināšanu, jo mājai nav finansējuma projektēšanas darbiem. Šī programma būs kā motivācija tomēr izlemt par labu mājas renovācijai, uzlabojot gan savu dzīves kvalitāti, gan mājas tehnisko stāvokli un kalpošanas mūžu,» norāda Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

2017. gada Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā siltināšanas programmai ieplānoti 15 000 eiro. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanu tiks publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdzfinansējums var tikt piešķirts, ja: daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu; daudzdzīvokļu mājā ir vismaz pieci dzīvokļa īpašumi; daudzdzīvokļu mājā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procentus no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības; daudzdzīvokļu mājā vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 procenti no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem); uz pieteikuma iesniegšanas dienu spēkā esošajā būvatļaujā vai apliecinājuma kartē, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē ir Jelgavas Būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (atzīme izdarīta ne agrāk kā divus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas); daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par pārvaldīšanas izdevumiem un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 procentiem no šo izdevumu un pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā. Ar pārējiem līdzfinansējuma nosacījumiem var iepazīties saistošajos noteikumos.

Jāatgādina, ka šobrīd Latvijā darbojas ES līdzfinansētā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programma, ko administrē attīstības finanšu institūcija «Altum». «Manuprāt, Jelgavas pašvaldības iniciatīva par līdzfinansējuma piešķiršanu tehnisko dokumentu izstrādei veicinās daudzdzīvokļu ēku siltināšanas procesu, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas atbalsta programma darbosies tikai līdz 2020. gadam,» vērtē SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis. Viņš norāda, ka šobrīd vēlmi startēt siltināšanas programmā izteikušas vairāk nekā desmit māju, bet iesniegti četri pieteikumi. Viens no tiem jau apstiprināts.

Foto: no JV arhīva

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti