Meklēšanas forma

Daļēji apmācies -2 °C ZA vējš 1.7 m/s
Otrdiena, 2018. gada 20. NovembrisVārda dienu svin: Anda, Andīna

Novērtē cilvēkus, kuri stundas neskaita

Ilze Knusle-Jankevica
«Jūs katrs noteikti esat bijis pasākumā, kas iedvesmo. Šis ir pasākums, kurā es gūstu gandarījumu un iedvesmu, jo esmu kopā ar cilvēkiem, kuri ir gatavi dot otram. Nekad neviena valsts vai pašvaldība nespēs nodrošināt visu – vienmēr būs kāds, kam vajag papildu palīdzību un uzmanību, vienmēr būs kāds pasākums, kurā kāda prasmes noderēs lietāk nekā varbūt nopirktais pakalpojums. Man ir prieks, ka mēs visi darbojamies, lai mūsu pilsēta un sabiedrība kļūtu labākas,» šovakar, sveicot «Gada brīvprātīgos Jelgavā», uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.

5. decembris ir Starptautiskā brīvprātīgo diena – piemērots laiks, lai pateiktu paldies jelgavniekiem, kuri dara vairāk nekā vajag un nežēlo ne sevi, ne savu laiku, lai palīdzētu citiem. Jelgavas domes Pateicības rakstu saņēma 27 cilvēki.

«Brīvprātīgo darbā iesaistījos jau skolas laikā – draugi mani paaicināja. Redzot, ka ir nianses, ko var uzlabot, kur es varu palīdzēt, mani tas ieinteresēja arvien vairāk,» stāsta LU studente Inese Ulmane, kura arī šodien saņēma Pateicības rakstu. Viņas motivācija iesaistīties ir prasmju attīstīšana un pilnveidošana, jo īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka īstas darba pieredzes jaunietei vēl nav. «Man katrs projekts ir kā jauns izaicinājums – jāmācās sadarboties, jāorganizē, jāvada. Vislielākais gandarījums man bija, kad šogad kā brīvprātīgā iesaistījos arī pasākumā Rīgā – tas bija daudz lielāks pasākums plašākai auditorijai, pilsētu tik labi nepārzinu, arī citus brīvprātīgos nepazinu, bija jāsāk viss no paša sākuma,» atzīst Inese. Viņa papildina, ka tas ir arī labs treniņš smadzenēm, īpaši āra pasākumi, jo tajos esi atkarīgs no laikapstākļiem, jāpielāgojas cilvēku skaitam un vajadzībām, tāpat jārēķinās, ka var neatnākt arī neviens. «Man tas patīk, ne velti studēju matemātiku,» piebilst jauniete.

Starp laureātiem bija arī Egita Matulēna, kura brīvprātīgo darbā iesaistījās pirms trim gadiem, kad pašvaldība organizēja apmācības darbam ar sociālā riska ģimenēm. «Šobrīd ar domubiedriem esam izveidojuši biedrību «Iedvesmas brīvprātīgie» un mūsu mērķis ir redzēt un saskatīt ģimenes un cilvēkus tādus, kādi viņi ir, un būt blakus un atbalstīt,» stāsta E.Matulēna. Viņai lielākais gandarījums ir redzēt, kā ģimenes un bērni mainās. «Tas ir brīnišķīgi, ka varam sarīkot citiem svētkus, skatīties uz ikvienu bez stereotipiem un vienkārši būt blakus kā cilvēks cilvēkam.»

Jelgavā brīvprātīgo godināšanas pasākums notika jau septīto reizi.

 

Cilvēki, kuri saņēma Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu Jelgavā

Anna Kurčina

Anna Vašņeviča

Anastasija Purzāle

Kundzes jau vairākus gadus darbojas Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē, piepalīdzot dažādos baznīcas uzkopšanas darbos. Kā brīvprātīgās divas reizes nedēļā strādā zupas virtuvē, un neatsverams atbalsts ir abu viņu došanās uz mājām, aprūpējot slimniekus.

Indra Lāčplēse

 

Indra aktīvi darbojas Jelgavas «Rotari» klubā, iesaistās labdarības projektos, ir uzņēmusi savās mājās bērnus no Ukrainas, Amerikas Savienotajām Valstīm. Arī šobrīd Indra palīdz mācībās skolniecei no Amerikas Savienotajām Valstīm, kura uz gadu ir atbraukusi šeit mācīties. Indra katru gadu iesaistās labdarības akcijā «Ar prieku pretī zināšanām», ziedojot skolas somas. Indra kā sponsors atbalsta lielākos Jelgavas pilsētas pasākums, piemēram, velobraucienu, smilšu skulptūru festivālu un citus.

Inese Ulmane

 

Inese visa gada laikā ir iesaistījusies daudzos Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Sporta servisa centrs» un sadarbības partneru rīkotajos sporta pasākumos. Inese ir pierādījusi, ka uz viņu var paļauties, un ar savu piemēru veicinājusi jauniešu brīvprātīgo darbu sporta pasākumu organizēšanā Jelgavā.

Igors Saņuks

 

Igors ir neaizvietojams brīvprātīgais fotogrāfs, kurš apmeklē gandrīz visus pasākumus mūsu pilsētā un dalās ar uzņemtajām fotogrāfijām ne tikai sociālajos tīklos, bet nosūta tās ikvienam, kas to lūdz. Ar Igora uzņēmību un pasākumu atspoguļošanu sociālajos tīklos arvien vairāk cilvēku uzzina par dažādiem pasākumiem un aktivitātēm Jelgavā.

Vilnis Lapkašs

 

 

Kādam brīvprātīgais darbs sasistās ar profesiju vai pienākumu pildīšanu, taču Vilnim tas saistās ar personu ar redzes traucējumiem Jelgavas Neredzīgo biedrības biedru apzināšanu, apvienošanu un saliedēšanu. Jelgavas Neredzīgo biedrībā Vilni mēdz saukt par kultorgu. Vilnis ar lielu prieku un milzīgu atbildību, aktīvu darbību pierāda visiem, ka arī persona ar daļēji liegtu redzi var zīmēt, sportot, peldēt, un, galvenais, saliedēt un motivēt, iedrošināt  arī citus jelgavniekus būt aktīviem.

Dace Indrika

Ar Daces pieredzi, pozitīvismu, optimismu un idejām ir tapušas vairākas izstādes Jelgavā, kurās tiek izrādīti, popularizēti mākslas darbi, kurus ir darinājuši jelgavnieki ar daļēju redzes zudumu. Ir izveidota prezentāciju krūzīšu kolekcija «Saredzi tā, Tumsa krāsās». Dacei ir īpašas spējas saredzēt neredzamo, nebaidīties un parādīt to plašākai publikai. Dace nebaidās un uzdrīkstas komunicēt un strādāt ar savādo cilvēku, no kura sabiedrība dažkārt baidās.

Vija Ušvile

 

Jau no 2012. gada Vija aktīvi piedalās visos Jelgavas Pensionāru biedrības pasākumos. Vija ir vadījusi rokdarbu pulciņu, rīkojusi rokdarbu izstādes, palīdz noformēt telpas svētku pasākumiem, vada arī datorapmācību pulciņu. Nekad neatsaka palīdzību, ja kādam tā ir vajadzīga. Ir aktīva angļu valodas pulciņa dalībniece.

Vita Antāne

Vita pēc savas iniciatīvas vairākus gadus palīdz audžubērnu ģimenēm. No 2017. gada janvāra viņa ir aizbildne pieciem vienas ģimenes bērniem. Vita sniedz drošību un aizstāvību audžubērnu ģimeņu bērniem un vecākiem, kuri strādā, bet nevar nopelnīt tik daudz, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. Vita nesavtīgi ar sirds siltumu un ticīga cilvēka pārliecību vairāku gadu garumā sniedz atbalstu dižģimenēm.

Maija Tomase

Jauniete jau vairākus gadus piedalās dažādās aktivitātēs Jelgavā un brīvprātīgajā darbā. Atraktīva, enerģiska un vienmēr gatava darīt. Tā varētu noraksturot Maiju. Viņa ir viena no tām jaunietēm, kura dara visu ar prieku. Ar savu entuziasmu un harismu ir brīvprātīgo darbā iesaistījusi daudz jauniešu. Vienmēr palīdz tiem, kuriem grūtāk iejusties sabiedrībā, ņemot viņus līdzi uz dažādiem pasākumiem. Atzinīgi tiek novērtēta Maijas palīdzība futbola turnīra «Basta football» organizēšanā.

Nils Jaunsubrēns

Aktīvs, izpalīdzīgs un vienmēr radošs – tā varētu raksturot Nilu. Mācības, filmēšana, dejas un citas nodarbes – ar to visu Nils nodarbojas ikdienā. Taču lielu daļu brīvā laika Nils pavada, filmējot dažādus videoklipus, montējot tos dažādu pasākumu, projektu, skolēnu un mācību vajadzībām. Pat ja Nilam nebūs laika, videoklips ikvienam tiks uzfilmēts.

Ināra Kozlovska

Ināra pārstāv Jelgavas pilsētas un rajona čigānu kultūras biedrību «Romanu Čačipen». Vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga un gādīga. Ar īpašu rūpību attiecas pret saviem auklītes pienākumiem bērnudārzā un darbojoties ar mazajiem rakariem. Ināra vienmēr aktīvi piedalās visos pasākumos, semināros un citās aktivitātēs, kas saistītas ar romu integrēšanu sabiedrībā. Ināra ar savu darbu un lielo uzcītību ir lielisks piemērs citiem romiem.

Haralds Sunītis

Haralds ar savu attieksmi un darbiem ir lielisks piemērs gan saviem bērniem, gan arī Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, pierādot, ka var lauzt stereotipus par romu cilvēkiem un viņu paveiktajiem darbiem. Haralds ir aktīvs, sabiedrisks un ļoti atvērts cilvēks. Nekad neatsaka palīdzību.

Vianita Vēvere

Jūlija Jureviča

Var teikt, ka nav neviena pasākuma Jelgavā, kas notiktu bez apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai» jauniešu aktīvas līdzdalības. Vianita un Jūlija šī gada laikā ir aktīvi piedalījušās gandrīz visos pasākumos, un nav bijusi tāda joma, kurā meitenes nav darbojušās kā brīvprātīgās. 

Marina Auziņa

Popularizē ukraiņu kultūru Jelgavā, paplašina bērnu redzesloku, saglabā savu senču tradīcijas ar nodomu tās nodot nākamajām paaudzēm. Organizē un aktīvi piedalās pasākumos un aktivitātēs, kas kopumā veicina sabiedrības saliedēšanas procesu.

Artūrs Jankovskis

Jelgavas Latviešu biedrības biedrs. Brīvprātīgi piedalījies un organizējis dažādus pasākumus, ar to sniedzot lielu ieguldījumu Jelgavas pilsētas dzīvē. Piedalījies sakopšanas talkās Jelgavas apkārtnē, svētku gājienos, ik gadu piedalās Ziemassvētku pasākuma organizēšanā Jelgavas Latviešu biedrības biedriem un viesiem.

Beāte Sproģe

Beāte aktīvi darbojas Sarkanā Krusta Jaunatnē kopš 2015. gada. Papildus studijām LLU un darba gaitām viņa savu brīvo laiku ir gatava veltīt arī citiem, daloties ar savu sirsnību, labsirdību un smaidu, ko nežēlo nevienam. Aktīvi iesaistījusies Ziemassvētku akcijā «No sirds uz sirdi», veidojot simtiem Ziemassvētku kartītes Jelgavas vientuļajiem pensionāriem, kuriem, iespējams, šis bijis vienīgais apsveikums svētkos. Beātei vienmēr pa rokai ir kāds uzmundrinošs vārds, smaids un gatavība darboties.

Elicija Barišņikova

Elicija aktīvi darbojas sabiedriskajā darbā Jelgavā. Kopš 2000. gada ir Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas biedre. Kopš iestāšanās poļu biedrībā Elicija kopā ar savu vīru veic brīvprātīgo darbu Jelgavā – piedalās visos pasākumos, kuri veltīti pilsētas iedzīvotājiem, iesaistās veco ļaužu aprūpē.

Egita Matulēna

Egita kā brīvprātīgais darbam ar sociālā riska ģimenēm darbojas kopš 2015. gada. Šajā laikā ir izveidota sadarbība ar divām ģimenēm, šobrīd vairāk nekā gadu aktīvs darbs notiek ar vienu no tām.  Egita ir «Iedvesmas brīvprātīgo» koordinatore un daudzu ideju autore, kā arī vairāku projektu iniciatore.

Aira Krastiņa

Netrūkst cilvēku, kas uz bērnunamiem gatavi nest dāvanas. Daudziem šķiet, ka visiekārojamākā manta bērniem būtu liels plīša lācis vai skaists apģērbs. Un ir jau taisnība – arī lācis un jauna vējjaka ir visnotaļ vajadzīgas lietas. Tomēr visvairāk bērniem trūkst kā cita – patiesas intereses un nedalītas uzmanības. Lūk, tās ir dāvanas, kuras uz bērnunamu nes Aira. Nevar nepieminēt arī gardumus – Aira kopā ar bērniem gatavo fantastiskus ēdienus, cep gardas kūkas, un bērniem ir liels prieks ar to visu našķēties.

Marija Kolneja

Marija pēc savas iniciatīvas aktīvi iesaistās ģimeņu ar bērniem un veco cilvēku problēmu risināšanā. Projektu ietvaros palīdzējusi apmācīt ģimenes asistentus. 2017. gadā trim ģimenēm uzdāvināja sadzīves tehniku. Marija ir atsaucīga, atbalstoša, izpalīdzīga un vairāku gadu garumā sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Valentīna Sitika

Valentīna darbojas Jelgavas baltkrievu biedrībā «Ļanok» kā aktīva brīvprātīgā kopš 2010. gada. Valentīna, veicinot lokālpatriotisma attīstību mazākumtautību pārstāvju vidē, bez atalgojuma pastāvīgi strādā gan klātienē, gan sociālajos tīklos, lai ne tikai saglabātu un attīstītu baltkrievu kultūru Jelgavā un Latvijā kopumā, bet arī radītu gandarījuma sajūtu visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Valda Kalniņa

Valda biedrībā «Svētelis» darbojas jau ļoti daudzus gadus. Valdas devums ir neizmērojams – palīdzēšana lauku darbos, pārtikas paku sadale. Valda palīdz ikvienā ikdienas darbā, kur tas ir nepieciešams. Jo īpaši lielu paldies Valdai vēlas teikt jaunieši ar īpašām vajadzībām, jo Valdas padomi un nesavtīgā palīdzība ikvienam no viņiem daudz ko nozīmē.

Aldis Feldmanis

Jelgavas ugunsdzēsības ekspozīcijas priekšnieks, darbojas bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošanā ugunsdrošības jautājumos, kā arī ugunsdzēsības vēstures popularizēšanā. Aldis brīvprātīgi vāc ugunsdzēsības vēstures materiālus, sistematizē tos un vada ekskursijas Jelgavas ugunsdzēsības muzejā Jelgavā, Dobeles ielā 16.

Loreta Brakmane

Loreta palīdz gan rīkot pasākumus un izklaides bērniem, gan neatteiks palīdzēt kādas aktivitātes novadīšanā. Ja ir piedāvājums pieteikties brīvprātīgajam darbam, Loreta labprāt uzņemsies un aktīvi iesaistīsies. Lielākoties tie ir Jelgavas Skolēnu domes rīkotie pasākumi, kur nepieciešami palīgi, tomēr tā nav brīvprātīgā darba robežlīnija. Loreta ir vadījusi arī Jauniešu forumu, aktīvi iesaistās pilsētas rīkotajos pasākumos.

Foto: Santis Zībergs

Galerija

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti