Meklēšanas forma

Lietus 27 °C ZA vējš 3.6 m/s
Pirmdiena, 2018. gada 16. JūlijsVārda dienu svin: Hermīne, Estere

Lapas dedzināt nedrīkst – tās jāizved

Ilze Knusle-Jankevica
​Rudens nāk arī ar papildu darbiem – īpašniekiem jāvāc nokritušās koku lapas. Publiskās teritorijās un daudzdzīvokļu namu pagalmos to organizē īpašnieks vai apsaimniekotājs, bet privātmāju iedzīvotājiem tas jādara pašiem. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija atgādina, ka privātmāju un mazdārziņu teritorijās lapas dedzināt aizliegts – tās ir jāsavāc un jānogādā dalīto atkritumu šķirošanas laukumos vai atkritumu poligonā.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce atgādina, ka privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par īpašumam piegulošo teritoriju, piemēram, zālienu, notekgrāvi, ietvi. «Ja lapas netiek laicīgi savāktas, tās var aizdambēt grāvju caurtekas – ūdens neplūdīs prom, lapas sāks pūt, radot nepatīkamu smaku. Savukārt, ja lapas ir uz ietvēm, lietus laikā tās kļūst glumas un slidenas, apgrūtinot pārvietošanos,» viņa norāda.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija pagājušā gada rudenī privātpersonām un teritoriju apsaimniekotājiem sastādīja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus par lapu nesagrābšanu gan īpašumos, gan tiem piegulošajās teritorijās. Vēl vairāk nekā 50 gadījumos tika veiktas preventīvas pārrunas, pēc kurām pārkāpumi novērsti. 

S.Reksce skaidro: saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumus (arī lapas, zarus) aizliegts novietot jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tostarp nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos un citur, dedzināt, ierakt zemē, kā arī ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros, arī publiskās vietās esošajos konteineros vai dalīto atkritumu konteineros. Viņa uzsver, ka ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos atkritumus savā sadzīves atkritumu konteinerā atļauts bērt, saskaņojot to ar atkritumu apsaimniekotāju. Par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Jāpiebilst, ka privātmāju īpašnieki un iedzīvotāji sagrābtās koku lapas – tikai lapas – bez maksas var nogādāt pilsētas dalīto atkritumu šķirošanas laukumos (Ganību ielā 84, Salnas ielā 20 un P.Lejiņa ielā 6), ja kopējais lapu apjoms nepārsniedz 0,5 kubikmetrus. Ja lapu ir vairāk, tās jānogādā atkritumu poligonā «Brakšķi» – bioloģisko atkritumu nodošanas maksa ir 23,23 eiro par tonnu. Vēl ir iespēja no uzņēmuma «Jelgavas komunālie pakalpojumi» iznomāt septiņu kubikmetru konteineru vai big maisu lapu izvešanai. Ar pakalpojuma izmaksām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.komunalie.lv.

Foto: Austris Auziņš

Viedokļi

Pievienot komentāru

Saistītie raksti